АЛБЕНА-С АД е създадено в град Сливен през 1968 година. От създаването си през 1968 година до 1989 година в предприятието се изработва горно дамско и мъжко облекло – основно за вътрешен пазар. 

След 1989 година с оглед на променената политическа и икономическа ситуация в България, дружеството се изправя пред нови предизвикателства, което мотивира мениджмънта да потърси възможности за реализиране на производствените възможности на предприятието и на международни пазари. Така от 1991 година до настоящия момент АЛБЕНА-С АД се специализира в работата по задание на чуждестранни клиенти, като изработва облекла по техни модели, кройки и технологии.